Κατηγορίες

Αντλίες Επιφανείας Πολυβάθμιες

Αντλίες Επιφανείας Πολυβάθμιες

ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΟΠΒ = Οριζόντιες Πολυβάθμιες, ΚΠΒ = Κάθετες Πολυβάθμιες

Πολυβάθμιες, Επιφανείας